Bilag 1 Februar 2020

Styrelser og virksomheder som har gældende overenskomst som omfatter medlemmerne af enten Dansk Jernbaneforbund, HK Trafik & Jernbane eller Fællesorganisationen Jernbanedrift.

 

Staten

DSB
Banedanmark

 

Kommunerne

Lokalbanen A/S
Nordjyske Jernbaner A/S
Midtjyske Jernbaner A/S

 

Private

Arriva Tog
Metro Service. Drift af Metro
Metroselskabet.
DB Cargo
CFL Cargo Aps, Danmark
Hector Rail, Danmark
C Rail Safety Aps, Danmark
Keolis. Drift af letbaner
Aarhus Letbane

 

Andre

Kort og Godt A/S
Udlånte tjenestemænd fra DSB og Banedanmark.
Tjenestemænd fra DSB og Banedanmark som er på rådighedsløn.
Ansatte i Trafikstyrelsen og Atkins, som inden ansættelsen var medlemmer af 1883.


Bilaget justeres løbende efter beslutning i foreningens bestyrelse.> Download lånebetingelser og bilag som PDF

 

Låneforeningen af 1883, f.m.b.a  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 36 16 16 75 |  F 33 47 86 19 |  E post@1883.dk