Bilag 1 Juni 2011

Styrelser og virksomheder som har gældende overenskomst som omfatter medlemmerne af enten Dansk Jernbaneforbund, HK Trafik & Jernbane eller Fællesorganisationen Jernbanedrift.

Staten

DSB
Banedanmark
DSB First/Kystbanen A/S

Kommunerne

Lokalbanen A/S
Nordjyske Jernbaner A/S
Midtjyske Jernbaner A/S
Regionstog A/S

Private

Arriva Tog
Metro Service
DB Schenker Rail Scandinavia

Andre

Udlånte tjenestemænd fra DSB og Banedanmark.
Tjenestemænd fra DSB og Banedanmark som er på rådighedsløn.
Ansatte i Trafikstyrelsen og Atkins, som er inden ansættelsen var medlemmer af 1883.

Bilaget justeres løbende efter beslutning i foreningens bestyrelse

Låneforeningen af 1883, f.m.b.a  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 36 16 16 75 |  F 33 47 86 19 |  E post@1883.dk