Klage over lån

Hvis du er utilfreds med noget i forbindelse med dit lån, så kontakt først Låneforeningen af 1883. Du kan skrive til Låneforeningen af 1883, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V.-, mail: post@1883.dk eller ringe på tlf. 3316 1675.

Hvis vi ikke får løst problemet, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, c/o Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail: spa@kfst.dk   - www.finansanke.dk

Låneforeningen af 1883, f.m.b.a  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 36 16 16 75 |  F 33 47 86 19 |  E post@1883.dk