9. marts 2018 - kl. 12:00

Afvikling af dit lån under en eventuel konflikt

Låneforeningens bestyrelse har besluttet at såfremt der bliver konflikt på det offentlige arbejdsmarked - strejke og lock-out - vil de låntagere der har lån hos låneforeningen kunne udskyde afviklingen af lånet i de måneder hvor der ikke udbetales løn. Lånet kan derfor forlænges med det tilsvarende antal måneder.

Endvidere vil det være muligt at optage lån til at afhjælpe den økonomiske situation under en konflikt. Hvis du i øvrigt er låneberettiget kan der optages et lån fra kr. 6.000.- og opefter og afviklingen kan udskydes til situationen er normaliseret igen. Lønforskrivningen vil blive noteret på lønkontoret efterfølgende.

Øvrige ansøgninger om forbrugslån vil blive behandlet på samme måde. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os telefonisk.