Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 18. juni 2020 kl. 16.30 på H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V.- i foreningens lokaler.

Indkaldelse med dagsorden fremgår af Cirkulære nr. 155 (download PDF her).  

Valg til bestyrelse og som revisor sker elektronisk via E-boks, hvor du vil få besked i uge 20. Valget skal være afsluttet senest 12. juni 2020.

Dowload beskrivelsen af regnskabet for 2020 (PDF)

Låneforeningen af 1883, f.m.b.a  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 36 16 16 75 |  F 33 47 86 19 |  E post@1883.dk