Nyt fra 1883


Ny låneansøgning

fredag, 5. januar 2018 12:55 (1883)
Låneansøgning kan nu sendes digitalt direkte til den faglige organisation og Låneforeningen.

Der er nu oprettet en ny låneansøgning, som kan sendes digitalt til den faglige organisation for påtegning. Alle felter skal udfyldes før den kan sendes, og der skal vedlægges den sidst modtagne lønseddel. 

Den aktuelle organisation kan evt. findes i en "drop-down-menu" hvorefter  mailadressen automatisk fremkommer.

Såfremt du ikke er medlem af de organisationer der er oplyst kan du anføre "Andet" og så sende til Låneforeningen direkte på mail post@1883.dk. Så vil vi vurdere om du er låneberettiget.

Den faglige organisation vil modtage besked om at der kommet en låneansøgning sammen med et link til ansøgningen. Her kan man så direkte enten anbefale eller påføre evt. kommentarer hvorefter ansøgningen sendes videre til Låneforeningen af 1883. Hele processen foregår i en lukket sikret miljø af hensyn til datasikkerhed omkring personfølsomme oplysninger.

Sammenholdt med at vi også har indført digitale underskrifter, er helt sagsforløbet afkortet væsentligt til gavn for alle låntagere. Det er dog fortsat 1883 der står for kontakten til lønkontorerne, og sørger for at lånet noteres på lønkontoret.

   Ny låneansøgning  
Lån under eventuel konflikt
fredag, 9. marts 2018
 
 

Låneforeningens bestyrelse har besluttet at såfremt der bliver konflikt på det offentlige arbejdsmarked - strejke og lock-out - vil de låntagere der h
Ny låneansøgning
fredag, 5. januar 2018
 
 

Der er nu oprettet en ny låneansøgning, som kan sendes digitalt til den faglige organisation for påtegning. Alle felter skal udfyldes før den kan send
Digital underskrift på lånedokumenter
tirsdag, 24. januar 2017
 
 

Vi har nu mulighed for at fremsende lånedokumenterne og bilagene elektronisk til vores låntagere. Gældsbrev og lønforskrivning kan herefter underskriv
Udbetaling af kontingent
torsdag, 12. januar 2017
 
 

Siden april 2009 har der ikke været opkrævet kontingent for at være medlem af Låneforeningen af 1883. Kontingentet er løbende blevet udbetalt. I 2016
Portoudgifter
torsdag, 4. februar 2016
 
 

PostDanmark har ændret prisen på A-breve meget markant og låneforeningen har derfor besluttet at svarkurverterne fremover tilbagesendes som B-post.
    

Låneforeningen af 1883, f.m.b.a  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 36 16 16 75 |  F 33 47 86 19 |  E post@1883.dk