Nyt fra 1883


Lån under eventuel konflikt

fredag, 9. marts 2018 09:15 (1883)
Afvikling af dit lån under en eventuel konflikt

Låneforeningens bestyrelse har besluttet at såfremt der bliver konflikt på det offentlige arbejdsmarked - strejke og lock-out - vil de låntagere der har lån hos låneforeningen kunne udskyde afviklingen af lånet i de måneder hvor der ikke udbetales løn. Lånet kan derfor forlænges med det tilsvarende antal måneder.

Endvidere vil det være muligt at optage lån til at afhjælpe den økonomiske situation under en konflikt. Hvis du i øvrigt er låneberettiget kan der optages et lån fra kr. 6.000.- og opefter og afviklingen kan udskydes til situationen er normaliseret igen. Lønforskrivningen vil blive noteret på lønkontoret efterfølgende.

Øvrige ansøgninger om forbrugslån vil blive behandlet på samme måde. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os telefonisk.

   Lån under eventuel konflikt  
Lån under eventuel konflikt
fredag, 9. marts 2018
 
 

Låneforeningens bestyrelse har besluttet at såfremt der bliver konflikt på det offentlige arbejdsmarked - strejke og lock-out - vil de låntagere der h
Ny låneansøgning
fredag, 5. januar 2018
 
 

Der er nu oprettet en ny låneansøgning, som kan sendes digitalt til den faglige organisation for påtegning. Alle felter skal udfyldes før den kan send
Digital underskrift på lånedokumenter
tirsdag, 24. januar 2017
 
 

Vi har nu mulighed for at fremsende lånedokumenterne og bilagene elektronisk til vores låntagere. Gældsbrev og lønforskrivning kan herefter underskriv
Udbetaling af kontingent
torsdag, 12. januar 2017
 
 

Siden april 2009 har der ikke været opkrævet kontingent for at være medlem af Låneforeningen af 1883. Kontingentet er løbende blevet udbetalt. I 2016
Portoudgifter
torsdag, 4. februar 2016
 
 

PostDanmark har ændret prisen på A-breve meget markant og låneforeningen har derfor besluttet at svarkurverterne fremover tilbagesendes som B-post.
    

Låneforeningen af 1883, f.m.b.a  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 36 16 16 75 |  F 33 47 86 19 |  E post@1883.dk