Nyt fra 1883


Digital underskrift på lånedokumenter

tirsdag, 24. januar 2017 14:10 (1883)
Lånedokumenterne kan nu underskrives med NemId

Vi har nu mulighed for at fremsende lånedokumenterne og bilagene elektronisk til vores låntagere. Gældsbrev og lønforskrivning kan herefter underskrives med NemId og tilbagesendes direkte til os. Der er tale om frem- og tilbagesendelse med sikker post.

For de af vores låntagere der ikke har NemId kan der fortsat ske fremsendelse af dokumenterne med post.

Vi sørger herefter for at få lånet noteret på lønkontoret hvorefter lånet fortsat udbetales til låntagers Nemkonto.

 

   Digital underskrift på lånedokumenter  
Lån under eventuel konflikt
fredag, 9. marts 2018
 
 

Låneforeningens bestyrelse har besluttet at såfremt der bliver konflikt på det offentlige arbejdsmarked - strejke og lock-out - vil de låntagere der h
Ny låneansøgning
fredag, 5. januar 2018
 
 

Der er nu oprettet en ny låneansøgning, som kan sendes digitalt til den faglige organisation for påtegning. Alle felter skal udfyldes før den kan send
Digital underskrift på lånedokumenter
tirsdag, 24. januar 2017
 
 

Vi har nu mulighed for at fremsende lånedokumenterne og bilagene elektronisk til vores låntagere. Gældsbrev og lønforskrivning kan herefter underskriv
Udbetaling af kontingent
torsdag, 12. januar 2017
 
 

Siden april 2009 har der ikke været opkrævet kontingent for at være medlem af Låneforeningen af 1883. Kontingentet er løbende blevet udbetalt. I 2016
Portoudgifter
torsdag, 4. februar 2016
 
 

PostDanmark har ændret prisen på A-breve meget markant og låneforeningen har derfor besluttet at svarkurverterne fremover tilbagesendes som B-post.
    

Låneforeningen af 1883, f.m.b.a  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 36 16 16 75 |  F 33 47 86 19 |  E post@1883.dk