Nyt fra 1883


Medlemskab af Låneforeningen af 1883

torsdag, 14. november 2013 11:50 (1883)
Nye medlemsbetingelser
Lånebetingelserne er ændret således, at man fremover skal give besked om man ønsker at bevare medlemsskabet hos Låneforeningen af 1883, også selv om man ikke aktuelt har et lån.
Medlemsskabet er fortsat gratis, men betyder at du bevarer muligheden for lån efter de almindelige udlånsbetingelser.
Såfremt du er udmeldt og ønsker et nyt lån, kan du godt blive medlem igen, men betragtes så som nyt medlem, og kan derfor maksimalt låne kr. 30.000 over 2 år.

Du kan læse de nye lånebetingelser under "Lånebetingelser" eller du kan klikke her    
Ny låneansøgning
fredag, 5. januar 2018
 
 

Der er nu oprettet en ny låneansøgning, som kan sendes digitalt til den faglige organisation for påtegning. Alle felter skal udfyldes før den kan send
Digital underskrift på lånedokumenter
tirsdag, 24. januar 2017
 
 

Vi har nu mulighed for at fremsende lånedokumenterne og bilagene elektronisk til vores låntagere. Gældsbrev og lønforskrivning kan herefter underskriv
Udbetaling af kontingent
torsdag, 12. januar 2017
 
 

Siden april 2009 har der ikke været opkrævet kontingent for at være medlem af Låneforeningen af 1883. Kontingentet er løbende blevet udbetalt. I 2016
Portoudgifter
torsdag, 4. februar 2016
 
 

PostDanmark har ændret prisen på A-breve meget markant og låneforeningen har derfor besluttet at svarkurverterne fremover tilbagesendes som B-post.
Ændring i rentetilskrivning
tirsdag, 15. december 2015
 
 

Fra 01.01.2016 ændrer vi rentetilskrivningen fra hvert 1/2-år til hvert kvartal. Da renterne fortsat vil blive beregnet forud, (nu kvartalsvis i stede
    
Låneforeningen af 1883, f.m.b.a  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 36 16 16 75 |  F 33 47 86 19 |  E post@1883.dk