Låneansøgning

Husk at låneansøgningen skal sendes til din faglige organisation. I nogle organisationer skal du aflevere/sende låneansøgningen via din lokale tillidsmand/afdeling.

For en række organisationers vedkommende er mailadressen anført, når du markerer, hvilken organisation du er medlem af. Hvis du er medlem af en anden organisation, må du selv finde mailadressen og sende ansøgningen til dem. Du skal i dette tilfælde markere "Andet" i feltet med organisationens navn.

Hvis du er medlem af en organisation, hvor ansøgningen skal afleveres/sendes via den lokale tillidsmand/afdeling, klikker du på PRINT, og så får du mulighed for enten at printe ansøgningen eller gemme den som PDF, så du kan vedhæfte den i en mail. Der kan også være organisationer, der kræver et ekstra skema udfyldt. Dette skema kan du rekvirere i din organisation.

Husk at vedlægge din seneste lønseddel. (Vi har ikke brug for de seneste 3 lønsedler, da det er din aktuelle løn, vi beregner lånets størrelse, afdrag mv. ud fra). Kr.

Kr.
Bemærk at restgælden på evt. løbende lån vil blive fratrukket ved udbetalingen. Hvis du har bemærkninger til lånets størrelse så anført det under "Andre oplysninger".


Restgæld i alt *

Kr. 0

Månedlig ydelse i alt *

Kr. 0


Ønsker du at sende yderligere dokumentation kan det ske via vores Sikker Mail

Vælg *


Vores lånebetingelser

Få et overblik over vores lånebetingelser. 

Læs mere