Nyt fra 1883


Ændring i rentetilskrivning

tirsdag, 15. december 2015 14:30 (1883)
Rentetilskrivningen ændres pr. 01.01.2016

Fra 01.01.2016 ændrer vi rentetilskrivningen fra hvert 1/2-år til hvert kvartal. Da renterne fortsat vil blive beregnet forud, (nu kvartalsvis i stedet for hvert halve år) betyder det en lille nedgang i ÅOP - og dermed bliver dit lån lidt billigere.

Hjemmesiden vil i starten af januar blive ændret i overenstemmelse hermed og låneberegneren vil også snarest blive ændret. Ændringerne gælder såvel nuværende som nye lån.

   
Digital underskrift på lånedokumenter
tirsdag, 24. januar 2017
 
 

Vi har nu mulighed for at fremsende lånedokumenterne og bilagene elektronisk til vores låntagere. Gældsbrev og lønforskrivning kan herefter underskriv
Udbetaling af kontingent
torsdag, 12. januar 2017
 
 

Siden april 2009 har der ikke været opkrævet kontingent for at være medlem af Låneforeningen af 1883. Kontingentet er løbende blevet udbetalt. I 2016
Portoudgifter
torsdag, 4. februar 2016
 
 

PostDanmark har ændret prisen på A-breve meget markant og låneforeningen har derfor besluttet at svarkurverterne fremover tilbagesendes som B-post.
Ændring i rentetilskrivning
tirsdag, 15. december 2015
 
 

Fra 01.01.2016 ændrer vi rentetilskrivningen fra hvert 1/2-år til hvert kvartal. Da renterne fortsat vil blive beregnet forud, (nu kvartalsvis i stede
Medlemskab af Låneforeningen af 1883
torsdag, 14. november 2013
 
 

Lånebetingelserne er ændret således, at man fremover skal give besked om man ønsker at bevare medlemsskabet hos Låneforeningen af 1883, også selv om
    
Låneforeningen af 1883, f.m.b.a  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 36 16 16 75 |  F 33 47 86 19 |  E post@1883.dk